TiVo vs.黑人與范范
2011-03-22

TiVo有多好用?看看范范和黑人在<康熙來了>節目中怎麼說...(影片第6分鐘左右)


COPYRIGHT 2008 TGC TAIWAN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 客戶服務專線:02-2769-3188